تاثیرات گوگرد آلی کاهش شوری خاک کاهشphخاک افزایش باردهی تقویت درختان دفع آفات کنترل بیماری قارچی اصلاح خاک بهبود عملکرد درخت

شاید این سوال شما نیز باشد

چرا گوگرد مایع آلی استفاده کنیم؟

افزایش باردهی ۳۰% محصول و استفاده به جای سموم جهت از بین بردن انواع آفات و قارچ ها

طریقه مصرف گوگرد مایع

نحوه استفاده از گوگرد مایع و همچنین میزان و زمان مصرف برای محصولات بسیار مهم می باشد.

تفاوت گوگرد مایع معدنی با پتروشیمی

گوگرد مایع معدنی برای کشاورزی است و گوگرد پتروشیمی مصرف صنعتی دارد. و مهمتریت تفاوت آنها در ارزش غذایی و اثر گذاری می باشد

طریقه و زمان مصرف هیومیک اسید

هیومیک اسید یکی از پرمصرف ترین کودها در سال های اخیر می باشد.چه برای باغات و مزراع حتما استفاده نمایید.