بهترین زمان مصرف اسید هیومیک

می خواهیم بهترین زمان مصرف اسید هیومیک را برای محصولات مختلف برای شما بیان کنیم .زمان مصرف برای محصولات متفاوت می باشد. مثلا برای محصولات زراعی در طول فرایند رشد توصیه می شود. و از طرفی همان طور که می دانید اسید هیومیک را با کودهای دیگر نیز می توان مصرف نمود و محدودیت در زمان مصرف وجود ندارد .مصرف اسید هیومیک برای اصلاح خاک و تقویت مهمترین قسمت گیاه و درختان یعنی ریشه کاربرد دارد. خاک های ما در هر زمان به اصلاح ساختار نیاز دارند و گیاهان نیز در همه فصول حتی زمستان نیاز به مراقبت دارند.

 

زمان مصرف برای محصولات زراعی و گلخانه ای:

بهترین زمان مصرف اسید هیومیک

اسید هیومیک مانند کودهای ارگانیک گوگرد مایع و مکس برمیستون و اکتیول برمیستون برای تمام محصولات زراعی مانند غلات و یونجه و دانه روغنی و زعفران و صیفی جات می توان استفاده نمود. زمان مصرف برای محصولات زراعی و گلخانه ای بر اساس تحقیقاتی که انجام شده در طول فرایند رشد توصیه می شود. شما می توانید آن  را هم به صورت مجزا و هم به صورت تجمیعی با کودهای دیگر استفاده نماید. این محصول هم بروی خاک و هم بروی گیاه تاثیر گذار می باشد.

 

زمان مصرف برای محصولات باغی:

بهترین زمان مصرف اسید هیومیک

محصولات باغی  مانند سیب و پرتقال و انار گردو و گیلاس و…. نیز نیازمند اسید هیومیک می باشند. زمان مصرف برای محصولات باغی کمی متفاوت می باشد زمان مصرف برای محصولات باغی در دو مرحله توصیه شده است که زمان قبل از گلدهی و  دیگر ی زمان تشکیل میوه می باشد. اسید هیومیک در ترکیبات خود  نیز مقداری  نیتروژن و اسید فولیک و پتاس و گوگرد مایع همراه دارد.که این محصول را بسیار پر کاربرد کرده است.

 

 زمان مصرف اسید هیومیک:

بهترین زمان مصرف اسید هیومیک

بسیاری از کشاورزان عزیز فقط در آغاز فصل کشت و یا اواخر فصل زمستان اقدام به مصرف کود و اسید هیومیک می نمایند. خاک های بسیاری ار مناطق ما از نظر عناصر دچار کمبود می باشند و نیاز است برای رشد و آماده ساری شرایط کود تزریق نماییم. اسید هومیک برای اصلاح خاک حتی در زمستان نیز توصیه می گردد. زیرا در زمستان چون گیاهان و درختان در حال استراحت هستند فرصت خوبی برای بهینه سازی خاک می باشد. مصرفاین محصول  همراه با کودهای زمستانه  نیز توصیه می گردد.جهت خرید و مشاوره اسید هیومیک با همکاران ما در ارتباط باشید.

 

مطالب پیشنهادی:

مطالبی که توسط  کاربران بیشترین بازدید را داشته است.

طریقه مصرف اسید هیومیک:

طریقه مصرف گوگرد مایع :

قیمت گوگرد مایع :

خرید کودهای زمستانه: