تاثیرات اسید هیومیک در کشاورزی (اصل)

تاثیرات اسید هیومیک در کشاورزی (اصل)

تاثیرات اسید هیومیک را به ۳ بخش مهم تقسیم می شود که شامل تاثیرات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی که هرکدام را به صورت جداگانه بیان می کنیم.اسید هیومیک اصل از سنگ معدنی لئوناردیت استخراج می شود.که در ترکیب آن کربن،هیدروژن،نیتروژن،گوگردو فسفر وجود دارد.زمانی که شما از هیومیک صحبت می کنید در اصل ماده آلی آن مورد توجه قرار دارد.می توان گفت که ماده آلی قلب تپنده و عامل اصلی فعالیت میکرو ارگانسیم خاک می باشد.حاصل خیزی خاک به میزان ماده آلی بستگی دارد.به دلایل مختلفی ماده آلی خاک کاهش می یاید که نیاز است به صورت دستی تامین شود تا خاک به اصطلاح عمل آوری و رمق خوبی داشته باشد.

 

 

ترکیبات کود هیومیک اصل چیست؟

 اسید هیومیک اصل از سنگ معدنی به نام لئوناردیت استخراج می شود.که بیشترین عناصر آن را نیتروژن و کربن تشکیل میدهد.این ماده کود نیست بلکه در نقش یک کاتالیزور و به عنوان نرم کننده خاک و یک محرک بیولوژیک برای بذر و گیاهان عمل می کند.در واقع اسید هیومیک یک ماده کاملا طبیعی است که منبع بسیار خوبی برای تامین ماده آلی خاک می باشد.و در آزاد سازی عناصر غذایی و عملکرد بهتر آنها تاثیر دو چندانی دارد.

 

تاثیرات اسید هیومیک :

همان طور که گفته شد تاثیرات اسید هیومیک سه بخش عمده فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی یا همان زیست محیطی دارد. عمده تاثیرات اسید هیومیک بروی خاک می باشد که در نهایت در راستای بهبود تغدیه ریشه قرار می گیرد تا آنجا که محققان (حاصل خیز بودن خاک را به میزان درصد هیومیک) آن در نظر می گیرند. در اهمیت تاثیرات اسید هیومیک می توان گفت تاثیر یک کیلو کود هیومیک برابر با ۷ کیلو از کودهای دیگر می باشد. البته کودهای دیگری مانند کود گوگرد آلی ارگانیک نیز تاثیرات خوبی هم بروی خاک و هم گیاه دارد که می توانید در کنار مصرف هیومیک از مزایای گوگرد مایع ارگانیک نیز بهرمند شوید.

 

تاثیرات فیزیکی کود هیومیک: 

 1. جلوگیری از اتلاف زیاد آب و مواد آلی و ریز مغذی ها در خاک های ماسه ای و سبک
 2. با توجه به اثر( کلاته هیومیک) باعث ایجاد روزنه در خاک های سنگین و فشرده می شود که باعث جذب بیشتر اکسیژن و مواد غذایی راحت به دسترس ریشه ها برسد.
 3. از فرسایش و ترک خوردکی خاک جلوگیری می کند.
 4. باعث افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک می شود.
 5. به دلیل رنگ تیره خاک به جذب انرژی بیشتر از خورشید کمک می کند.

 

تاثیرات شیمیایی کود هیومیک:

این تاثیرات برا اساس  واکنش های می باشد که در خاک ایجاد می کند

 1. باعث کاهش میزان ph خاک می شود و همچنین در خاک های اسیدی و قلیایی باعث خنثی شدن آنها می شود.
 2. برای جذب عناصر دیگر و کمک به ایجاد توازن در جذب عناصر موجود در خاک بسیار موثر خواهد بود.
 3. با دلیل اثر کلاته می تواند برخی از عناصر که به صورت مستقیم جذب گیاه نمی شوند  مانند آهن، روی  آنها را جذب کرده و در دسترس ریشه قرار می دهد.
 4. دی اکسید کربن را از کربنات خاک آزاد کرده و باعث بهبود فتوسنتز در گیاه می شود.
 5. مواد سمی در خاک را کاهش می دهد
 6. به دلیل دارا بودن مواد آلی در عملکرد بهتر کودها و دفع آفات بسیار موثر می باشد.

 

تاثیرات بیولوژیکی کود هیومیک:

 1. یکی از مهمترین تاثیرات اسید هیومیک تحریک گیاه و بذر برای رشد و جوانه زنی است که باعث افزایش فعالیت میکرو ارگانیسم ها می شود.
 2. باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها می شود.
 3. افزایش ریشه زایی در گیاه مخصوصا به صورت عمودی که برای جذب بهتر مواد غذایی بسیار مفید می باشد.

مجموع این تاثیرات توانسته هیومیک را جز کودهای پرمصرف در جهان قرار دهد. برای حاصل خیزی خاک از کود هیومیک استفاده کنید تا بهروری از اراضی زیر گشت و باغات را افزایش دهید.

 

لزوم استفاده از اسید هیومیک:

با توجه با تاثیرات گفته شده میتوان نتیجه گرفت که اگر بخواهیم کشاورزی ما یک کشاورزی پایدار و رو به رشد باشد لازم است که عامل اصلی کشاورزی که همان خاک می باشد را به بهترین نحو احیا و زنده نگهداریم.استفاده از سموم و کودهای شیمیایی کنترل نشده و تغییرات اقلیم و بارش کم و کاشت های پی در پی و فرسایش خاک باعث شده که علی رغم استفاده از کود و مواد غذایی و تلاش ها باز هم نتیجه دلخواه را نداشته باشیم.

 

مطالب پیشنهادی:

مطالبی که توسط کاربران بیشترین بازدید را داشته است.

طریقه مصرف اسید هیومیک:

طریقه مصرف گوگرد مایع :

قیمت گوگرد مایع :

قیمت هیومیک اسید اصل:

تماس با ما