تاثیر اسید هیومیک مایع در کشاورزی

تاثیر اسید هیومیک مایع در کشاورزی

اسید هیومیک مایع دارای تاثیرات مفید و خوبی بروی محصولات می باشد. به طوری که مصرف آن در کشاورزی به عنوان یک کود چه به صورت مجزا و یا به صورت تجمعی با کودهای دیگر رو به افرایش می باشد. اسید هیومیک از خانواده اسید ها نمی باشد و ضرری برای زمین و محصول ندارد. تاثیرات اسید هیومیک یا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد. ما در اینجا برخی از مهم ترین تاثیرات اسید هیومیک را بررسی می نماییم.

 

تاثیرات اسید هیومیک مایع :

تاثیرات اسید هیومیک در کشاورزی را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود یکی تاثیراتی که به صورت مستقیم بروی گیاه خواهد داشت و یا تاثیراتی که بروی خاک دارد. در اینجا این دو تاثیر مهم اسید هیومیک را بررسی خواهیم کرد.لازم ذکر است که اسید هیومیک دارای مزایا و تاثیرات دیگری نیز می باشد. برای مشاهده لیست مزایای استفاده از اسید هیومیک می توانید

 

تاثیر اسید هیومیک بر روی گیاه:

یکی از مواردی که همیشه پس از مصرف کود های کشاورزی مورد توجه قرار دارد این است که چه میزان از کود توسط ریشه جذب شده است. داشتن ریشه زیاد و پر حجم در جذب بسیار مهم است. اسید هیومیک بیشتر نقش پشتیبان و فرماندهی را بر عهده دارد. یکی از مهم ترین تاثیرات آن بروی  قسمتهای خود گیاه یعنی ریشه  می باشد.مصرف اسید هیومیک باعث افزایش ریشه زایی در گیاهان و درختان می شود. افزایش ریشه زایی باعث جذب بیشتر مواد غذایی از خاک می شود.و این مواد به سرشاخه و نهایتا به میوه ها می رسد. ریشه در واقع به عنوان گیرنده می باشد هر چقدر این گیرنده قوی و پر حجم باشد قائدتا حجم بیشتری ریز مغذی ها و آب را در خود ذخیره می نماید.

 

تاثیر اسید هیومیک بر روی خاک:

یکی از تاثیرات مهم اسید هیومیک بهبود و اصلاح ساختار خاک می باشد. در واقع اسید هیومیک باعث می شود شرایط برای جذب بهتر برخی از عناصر فراهم گردد. همان طور که می دانید غالب مواد معدنی به دلایل مختلفی توسط ریشه جذب نمی شوند. اسید هیومیک با جذب این عناصر مانند کربنات ها و اکسیدها را جذب نموده و در خود ذخیره می کند تا به موقع آنها توسط ریشه دریافت گردد. این عمل را تبادل کاتیونی می گویند. در واقع یک تبادل بین ریشه و خاک می باشد که اسید هیومیک نقش واسطه را در این میان دارد.

 

مطالب پیشنهادی:

مطالبی که توسط کاربران بیشترین بازدید را داشته است.

طریقه مصرف گوگرد مایع:

قیمت گوگرد مایع ارگانیک:

خرید کودهای زمستانه:

 

تماس با ما