تاثیر گوگرد مایع بر کود دامی چیست؟

تاثیر گوگرد مایع بر کود دامی را می خواهیم با هم بررسی کنیم.قبل از بیان تاثیرات گوگرد مایع بر کودهای دامی لازمه که یاد آوری کنم که وقتی در مورد گوگرد مایع کشاورزی صحبت می کنیم منظور گوگرد مایع ارگانیک است. گوگرد های پتروشیمی و شیمیایی بیشتر در مصارف صنعتی مد نظر است. گوگرد مایع به غیر از آنکه به عنوان یک عنصر بسیار مهم برای رشد و تامین مواد غذایی درختان مورد توجه است.برای برخی از موارد مانند غنی سازی و افزایش بهبود عملکرد کودهای دامی نیز مطرح است. در ادامه با ما همراه باشید.

 

گوگردمایع ارگانیک:

گوگرد مایع ارگانیک را اگر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم خود به تنهای یک کود کامل محسوب می شود. شاید یکی از تاثیرات خوب و جانبی گوگرد مایع به عنوان یک کود دفع آفات از محصولات می باشد. شما برای دفع آفات می توانید از سم ها استفاده نمایید که این سم ها بر روی محصول و یا درخت و حتی خاک و میکرو ارگانسیم های طبیعی خاک بی تاثیر نخواهد بود. در حالی که گوگرد مایع هیج گونه خطر و ضرری را نخواهد داشت.تاثیرات گوگرد مایع ارگانیک همانند کود هیومیک بسیار می باشد.

مهمترین موضوع در کودهای دامی چیست؟

اولین موردی که در بحث کودهای دامی مطرح است اینکه که حتما باید به درستی پوسیده شده باشد. و نکته دوم که بسیار مهم است این است که باید کاملا ضذ عفونی شده باشد. زیرا در صورت عدم ضد عفونی و گند زدایی صحیح شما با مصرف این کود انواع قارچ و آفات را با دست خودتان به باغ و مزرعه وارد می کنید.که این باعث ایجاد صدمه و هزینه برای مقابله با آن خواهد شد.پس حتما از گند زدایی مناسب کود دامی خریداری شده اطمینان حاصل نمایید.

 

تاثیر گوگرد مایع بر کود دامی:

استفاده از گوگرد مایع بر کودهای دامی ۲ نوع مزیت برای شما دارد. اول آنکه گوگرد مایع ارگانیک به دلیل مواد آلی می تواند منبع خوبی برای تامین مواد آلی کود های دامی باشد. ضرورت مواد آلی در کشاورزی را مطالعه نمایید. مزیت دوم آنکه گوگرد یک دفع کننده آفات به صورت طبیعی است. برای گند زدایی و آفات کشی کود های دامی می توانید از گوگرد مایع ارگانیک استفاده کنید. با یک تیر دو هدف را بزنید.

 

مطالب پیشنهادی:

مطالبی که توسط کاربران بیشترین بازدید را داشته است.

طریقه مصرف اسید هیومیک:

طریقه مصرف گوگرد آلی:

طریقه مصرف کود آهن کلاستری:

 

تماس با ما