طریقه مصرف اسید هیومیک مایع

طریقه مصرف اسید هیومیک مایع

طریقه مصرف اسید هیومیک مایع برای محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای را برای شما بیان می کنیم.اسید هیومیک نقش بسیار ویژه در فراهم کردن شرایط و بستر مناسب جهت رشد بهتر گیاه و  جذب بهتر عناصر غذایی توسط ریشه دارد قبل از آن ویژگی اسید هیومیک اصل را حتما مطالعه نمایید. تاثیرات اسید هیومیک در سه بخش اصلاح ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک و بهبود فعالیت های فیزیولوژی خاک و افزایش عملکرد دانه و ریشه خلاصه می شود.و برای حاصل خیزی خاک بسیار مفید است.نحوه استفاده صحیح و مصرف آن در زمان مناسب  می تواند عملکرد آن را تا ۲۰% افرایش دهد.اسید هیومیک نیز مانند گوگرد مایع ارگانیک هم به روش آبیاری و هم به روش محلول پاشی قابل استفاده می باشد.

 

 

میزان مصرف اسید هیومیک:

همان طور که گفته شد طریقه مصرف اسید هیومیک را می توان به روش محلول پاشی و آبیاری استفاده نمود.ما محصولات را به سه گروه زراعی،باغی و گلخانه ای تقسیم بندی کردیم که میزان مصرف برای هر گروه را هم به روش محلول پاشی و هم به روش آبیاری بیان کرده ایم.

  • زراعی: برای روش آبیاری ۱۰ الی ۱۵ لیتر در هکتار و در صورت محلول پاشی ۲ الی۳ لیتر در هکتار
  • باغی: در روش آبیاری ۱۵ الی ۲۰ لیتر در هر هکتار و یا به ازای هر ۲۰۰ درخت ۲۰ لیتر استفاده شود.محلول پاشی ۲ الی ۴ لیتر در هر هکتار
  • گلخانه ای: به صورت آب دهی ۲ الی ۳ لیتر در هر هزار متر مربع و محلول پاشی نیز ۲ الی ۳ لیتر در هر هکتار

لازم به توضیح است که مصرف اسید هیومیک به روش آبیاری بیشترین تاثیر را برای خاک و گیاه و درختان ما دارد.و هیچ گاه روش محلول پاشی جایگزین  مناسبی به جای روش آبیاری نمی باشد.محلول پاشی فقط برای تکمیل کاری و مواقعی که ما آبیاری امکان پذیر نیست انجام می شود.

 

 

 زمان و دفعات مصرف اسید هیومیک :

تشخیص زمان مناسب برای استفاده از هیومیک اسید می تواند بسیار کمک کننده باشد.البته اسید هیومیک را در هر زمان که شما مصرف نمایید تاثیرات خود را خواهد داشت اما ما برای مدیریت بهتر هزینه های مالی و گرفتن بیشترین عملکرد لازم است که زمان های طلایی و مهم را مشخص کنیم و در این زمان ها حتما هیومیک را مصرف نماییم.

  • زراعی:در طول فصل رشد و ۲ الی ۳ نوبت نیاز می باشد
  • باغی: قبل از گلدهی و زمان تشکیل میوه ۲ الی ۳ نوبت
  • گلخانه ای:در طول فصل رشد و باردهی هر دو هفته انجام شود.

 

یکی از طلایی ترین زمان های مصرف  اسید هیومیک برای باغات و درختان میوه که بسیار توصیه شده است در آب استارت و قبل از بیدار شدن درختان  و یا در زمان جوانه زنی در اسفند ماه می باشد.و برای محصولات زارعی که از طریق کاشت دانه هستند مانند گندم،نخود،ذرت…..بهترین زمان  بذر مال کردن قبل از کاشت دانه و یا همراه با اولین آب ابیاری پس از کاشت می باشد.

 

 

طریقه مصرف اسید هیومیک مایع:

طریقه مصرف اسید هیومیک به روش آبیاری بیشترین بازدهی را خواهد داشت.روش کار به این صورت است که ابتدا هیومیک را با  آب در بشکه ریخته و به خوبی با هم  ترکیب می کنید برای افزایش عملکرد آن بهتر است در ساعات اولیه آبیار استفاده نشود و در اوسط زمان ابیاری و اواخر آبیاری در آب رها سازی نماییم تا به خوبی در دسترس ریشه قرار گیرد.استفاده از هیومیک اسید را معمولا با کودهای NPK ترکیب می کنند.در خصوص اینکه هیومیک پودری و یا هیومیک مایع استفاده کنیم .لازم به توضیح است که اسید هیومیک مایع به دلیل کاربرد آسان تر و  قدرت جذب سریع تر بیشتر مورد استفاده قرار دارد.

 

 

 

مطالب پیشنهادی:

مطالبی که توسط کاربران بیشترین بازدید را داشته است.

طریقه مصرف گوگرد مایع:

قیمت اسید هیومیک اصل :

قیمت گوگرد مایع آلی:

تاثیر اسید هیومیک در کشاورزی:

بهترین زمان مصرف کلسیم برای درختان:

۳مرحله اصلی در هرس کاری درختان:

۵ عامل ریزش گل و میوه:

بهترین زمان مصرف فروت ست: