طریقه مصرف اسید هیومیک مایع

طریقه مصرف اسید هیومیک مایع

طریقه مصرف اسید هیومیک مایع برای محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای را برای شما بیان می کنیم.اسید هیومیک نقش بسیار ویژه در فراهم کردن شرایط  جهت دریافت بهتر عناصر توسط گیاه دارد. قبل از آن ویژگی اسید هیومیک اصل را حتما مطالعه نمایید. تاثیرات اسید هیومیک در سه بخش اصلاح ساختار فیزیکی خاک و تغییرات شیمیایی و بهبود فعالیت های فیزیولوژی خاک خلاصه می شود. و برای حاصل خیزی خاک بسیار مفید است. برای عملکرد بهتر این کود لازم است در خصوص باید ها و نباید ها آن اطلاعات کافی داشته باشیم. اسید هیومیک نیز مانند گوگرد مایع ارگانیک هم به روش آبیاری و هم به روش محلول پاشی قابل استفاده می باشد.

 

میزان مصرف اسید هیومیک:

همان طور که گفته شد اسید هیومیک را می توان به روش محلول پاشی و آبیاری استفاده نمود. ما محصولات را به سه گروه  زراعی ، باغی و گلخانه ای تقسیم بندی کردیم که میزان مصرف برای هر گروه را هم به روش محلول پاشی و هم به روش آبیاری بیان کرده ایم.

  • زراعی: برای روش آبیاری ۱۲ الی ۱۵ لیتر در هکتار و در صورت محلول پاشی ۲ الی۳ لیتر در هکتار
  • باغی: در روش آبیاری ۱۲ الی ۱۵ لیتر در هر هکتار و یا به ازای هر ۲۰۰ درخت ۲۰ لیتر استفاده شود. محلول پاشی ۲ الی ۴ لیتر در هر هکتار
  • گلخانه ای: به صورت آب دهی ۲ الی ۳ لیتر در هر هزار متر مربع و محلول پاشی نیز ۲ الی ۳ لیتر در هر هکتار

تاثیرات اسید هیومیک به اندازه ای مفید و پر فایده می باشد که ما  حتی در کودهای ماکرو باردهی خود نیز از اسید هیومیک کمک گرفته ایم. این طلایی سیاه در خاک های ما که فاقد مواد آلی می باشد بسیار  لازم و ضروری می باشد.

 

 زمان و دفعات مصرف اسید هیومیک :

یک از تاثیرات خوب اسید هیومیک این است که به آزاد سازی و عملکرد  عناصر داخل خاک کمک شایانی خواهد نمود.بهترین زمان مصرف برای اسید هیومیک  قبل از مصرف کود می باشد که ما شرایز خاک را برای دریافت عناصر آمده سازی و مهیا کنیم. برای برخی از محصولات می توان مشخص نمود ولی برای برخی دیگر این زمان را نمی توان دقیقا بیان کرد و بهتر است ما در طول فرایند رشد استفاده کنیم.

  • زراعی: در طول فصل رشد و ۲ الی ۳ نوبت نیاز می باشد
  • باغی: قبل از گلدهی و زمان تشکیل میوه ۲ الی ۳ نوبت
  • گلخانه ای: در طول فصل رشد و باردهی  هر دو هفته انجام شود.

 

طریقه مصرف اسید هیومیک مایع:

بسیاری از دوستان در خصوص زمان مصرف اسید هیومیک سوالاتی دارند که آیا اگر بعد از زمان ابتدای بیان شده برای محصولات باغی مصرف شود باز هم تاثیر دارد؟ در خصو ص تاثیر اسید هیومیک باید بیان کنیم که این کود بیشتر نقش عملکردی دارد و شرایط را برای جذب بهتر کودهای دیگر فراهم می نمایید برای اطلاع بهتر می توانید مقاله تاثیر اسید هیومیک بر محصولات را مطالعه کنید اسید هیومیک در هر زمان که مصرف شود تاثیر خود را بروی خاک و گیاه خواهد داشت البته میزان درصد آن بستگی به زمان باقی مانده آن تا برداشت میوه خواهد داشت.

 

مطالب پیشنهادی:

مطالبی که توسط کاربران بیشترین بازدید را داشته است.

طریقه مصرف گوگرد مایع:

تاثیر اسید هیومیک بر محصولات:

خرید کودهای زمستانه: