تولید کننده گوگرد آلی و هیومیک اسید و گوگرد سوسپانسیون غنی شده با کلسیم

اسید هیومیک هومات

اسید هیومیک هومات ۱۲%

گوگرد مایع آلی سه کاره ۲۰%

اسید هیومیک هومات

اسید هیومیک هومات ۱۶%

گوگرد سوسپانسیون

گوگرد سوسپانسیون۲۰%

تماس با ما