چه زمان مصرف هیومیک اسید بر ضرر شماست.

چه زمان مصرف هیومیک اسید بر ضرر شماست.

زمان مصرف هیومیک اسید اگر به درستی انتخاب شود می تواند کشاورزی شما را دگرکون نماید.هر چند هیومیک اسید به دلیل وجود مواد آلی یکی از پرمصرف ترین کودهای کشاورزی می باشد که در هر زمانی مصرف شود باعث بهبود و تغییر شرایط باردهی و رشد گیاه خواهد شد.اما بهتر است که با مصرف در زمان مناسب بیشترین عملکرد و کمترین هزینه را داشته باشیم.زمانی که هیومیک اسید را چه به صورت محلول پاشی و چه به صورت کود در آبیاری مصرف می کنید لازم است به درستی مصرف نمایید که هم باعث اثر بخشی بهتر عناصر درون خاک شده و هم منجر به  فعال شدن میکرو ارگانیسم خاک شود.

 

چرا اسید هیومیک مصرف کنیم:

همه ما می دانیم که کودها وظیفه تامین عناصر غذایی را دارند.اما تفاوت در نحوه اثر بخشی و عملکرد آنها به در حاصل خیزی خاک است. استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی و سم ها قطعا صدماتی را به خاک و زمین وارد می کند.برای پایداری خاک و متعادل کردن آن نیاز به ماده آلی می باشد.اینجاست که رابطه بین کودها و هیومیک اسید نقش مهمی دارد.افزودن هیومیک به خاک بهترین راه برای متعادل کردن و بازیابی خاک و کمک سلامت گیاهان و درختان است.

در واقع اسید هیومیک هم نقش اصلاح کننده خاک و هم تقویت و رشد بهتر گیاه و هم عامل اثر بخشی کودها خواهد شد. به همین دلیل جزو پر مصرف ترین کودهای کشاورزی می باشد.مخصوصا در کشور ما به دلیل بارش کم باران و تغییر اقلیم مواده آلی خاک به شدت کاهش یافته است و این خطری برای کشاورزی ما می باشد.

 

از مصرف هیومیک اسید تقلبی و یا ترکیب آن بدون اطلاع از ترکیب کودهای دیگر جدا خودداری نمایید زیرا ممکن است باعث کاهش اثرات هیومیک اسید و یا مسومیت گیاه و درختان شود.

 

زمان مصرف هیومیک اسید:

چه زمان مصرف هیومیک اسید بر ضرر شماست.

زمان مصرف هیومیک اسید برای محصولات زراعی و باغی متفاوت است.برای محصولات زراعی توصیه می شود که حتما در زمان کاشت و با اولین آبیاری مصرف هیومیک اسید آغاز شود و یا در زمان آماده سازی زمین همراه با شخم نوع پودری آن با خاک ترکیب گردد.در اینجا ما در مورد کیفیت هیومیک اسید صحبت نمی کنیم و فرض بر این است که هیومیک شما دارای کیفیت بالایی می باشد.و یا اینکه می توان بذر ها را به روش بذر مال به هیومیک اسید آغشته کرد و سپس اقدام با کاشت کنیم.

 

برای محصولات باغی زمان مصرف هیومیک اسید در روش آبیاری و محلول پاشی  از قبل از گل دهی و زمان تشکیل میوه می باشد.یک از زمان های که بسیار برای ذرختان مفید است در زمان پس از برداشت و دوره خزان می باشد که مصرف کودهای آلی مانند هیومیک و کود آلی بایوجمی در افزایش باردهی سال آینده بسیار موثر خواهد بود. هر چند تحقیقات نشان داده که کوددهی بعد از برداشت محصول نیز برای درختان لازم و ضروری می باشد.

در خصوص زمان مصرف هیومیک اسید محدودیتی وجود ندارد فقط در زمان گل دهی نباید از آن مصرف کنیم.و حتما سعی نمایید تا عناصر غذایی در خاک شما وجود داشته باشد.

 

مطالب پیشنهادی:

مطالبی که توسط کاربران بیشترین بازدید را داشته است.

قیمت گوگرد مایع آلی:

طریقه مصرف گوگرد مایع ارگانیک:

تاثیر اسید هیومیک در کشاورزی:

طریقه مصرف اسید هیومیک:

 

تماس با ما