10 تاثیر گوگرد مایع معدنی در کشاورزی

۱۰ تاثیر گوگرد مایع معدنی در کشاورزی

گوگرد مایع معدنی را شاید بسیاری از شما نام آن را شنید باشید و بخواهید بدانید که چه تاثیری بروی محصولات و درختان ما خواهد داشت؟ گوگرد معدنی چه تفاوتی با گوگرد هایی دیگر دارد؟ گوگرد آلی جزو محدود عناصری می باشد که تاثیرات چند گانه را برای شما ایجاد خواهد کرد. این محصول به دلیل تاثیرات فیزیکی و شیمیایی و بیولوزیکی که ایجاد می کند به آن لقب انقلاب سبز داده اند.گوگرد مایع معدنی تنها یک عنصر مایع نیست بلکه یک کود کامل و تمام می باشد.مزایایی گوگرد مایع ارگانیک اطلاعات خوبی به شما خواهد داد.

 

گوگرد مایع معدنی چیست؟

گوگرد مایع معدنی  همان گونه که از نامش مشخص است گوگردی است که مواد پایه آن از گوگرد معدنی که از کوه استخراج شده است تشکیل می شود. آیا هر گوگردی که به نام گوگرد معدنی است می توان در کشاورزی مصرف نمود؟ پایخ این است که خیر درست است که گوگرد معدنی از گوگرد پتروشیمی بهتر است اما نکته  این است که همان گوگرد معدنی نیز باید برای مصرف در کشاورزی طی فرایند تولید تصفیه و ناخالصی آن جدا شود. در غیر این صورت باعث سوختن گیاه و درختان خواهد شد.ما گوگرد معدنی را پس از طی مراحل تصفیه به گوگرد مایع ارگانیک تبدیل می نماییم. که بدون هیچ کونه عوارضی است.

 

گوگرد مایع آلی:

پس از آنکه گوگرد را به صورت ارگانیک تولید شد در ادامه در ترکیبات آن مواد آلی و اسید آمینه ها و ریز مغذی ها اضافه می شود.تا از یک محلول گوگردی به یک کود کامل و آلی ارتقا یابد. این گوگرد را هم به روش آبیاری و هم محلول پاشی می توانید مصرف کنید.چون این محلول به صورت سولفات است و به راحتی در داخل بی کربنات آب حل می شود دارای جذب خوبی از طریق ساقه و برگ ها خواهد بود.و این یکی از مزیتهای این گوگرد با گوگردهای دیگر می باشد.تفاوت گوگرد مایع ارگانیک با شیمیایی را مطالعه نمایید.

 

تاثیرات گوگرد مایع معدنی:

تاثیرات گوگرد مایع معدنی یا همان گوگرد مایع ارگانیک را می توان در سه بخش نقسیم بندی نمود. این محصول هم تاثیرات( فیزیکی و شیمیایی و تاثیرات بیولوژیک )دارد. افزایش باردهی،دفع آفات، جذب عناصر بیشتر،.کاهش ph خاک  بخشی از تاثیرات می باشد.در صورت تمایل تاثیرات گوگرد مایع ارگانیک را به صورت کامل می توانید مشاهده نمایید. گوگرد مایع ارگانیک را می توان با کودهای دامی و حیوانی نیز استفاده نمود.یکی از مواردی که بسیاری بر روی کودهای دامی موثر است مواد آلی موجود در این کود می باشد. تاثیر مواد آلی را حتما بر کشاورزی مطالعه نمایید.

 

تاثیرات شیمیایی خاک:

  1. کاهش آهک خاک برای کمک به جذب عناصر
  2. بهبود ساختار خاک های قلیایی و شور
  3. کمک به جذب عناصر دیگر
  4. تامین مواد ریز مغذی برای گیاه
  5. دفع آفات و حشرات و بیماری قارچی از گیاه و درخت

تاثیرات بیولوژیک خاک:

  1. کمک به بهبود فعالیت میکرو ارگانیسم های خاک
  2. کاهش سمیت خاک به دلیل کاهش استفاده از سم
  3. کاهش تجمع نیترات که بر اثر کودهای شیمیایی استفاده می شود.

تاثیرات فیزیکی خاک:

به دلیل وجود مواد آلی باعث ماندگاری بهتر رطوبت در خاک می شود. این بخشی از تاثیرات گوگرد مایع آلی می باشد.به خاطر داشته باشید که گوگرد مایع آلی را با گوگردهای مایع کنترل نشده و شیمیایی اشتباه نگیرید.

مطالب پیشنهادی

مطالبی که توسط کاربران بیشترین بازدید را داشته است.

طریقه مصرف اسید هیومیک:

طریقه مصرف گوگرد آلی:

طریقه مصرف کود آهن کلاستری:

تماس با ما