نمایش 3 نتیجه (ها)
بهترین زمان گوگرد پاشی انگور

بهترین زمان گوگرد پاشی انگور

گوگرد پاشی انگور که به صورت پاشیدن گوگرد خشک بر روی برگ درخت و یا روی خاک کنار تنه انجام می شود روش مناسبی برای مقابله با آفات نیست.هر چند برخی از کشاورزان هنوز از این روش استفاده می کنند اما این روش تاثیرات چندانی همانند محلول پاشی گوگرد ندارد.بهتر است که گوگرد پودری معدنی …

قیمت گوگرد پودری معدنی

قیمت گوگرد پودری نسبت به گوگرد مایع پایین تر می باشد. شاید یکی از مزیتهای گوگرد های پودری قیمت آنها می باشد .قبل از قیمت گرفتن و خرید حتما مواردی  را باید در نظر گرفت. صرفا با نام گوگرد پودری و یا گوگرد پودری معدنی اقدام به خرید ننمایید. نکته مهم در خرید گوگرد پودری …

گوگرد پودری بهتر است یا مایع؟

گوگرد پودری بهتر است یا مایع؟

گوگرد پودری یا مایع  بخریم؟تاثیرات کدام بهتر است؟در چه زمان از گوگردهای پودری و مایع  استفاده کنیم؟برای افزایش عملکرد و دریافت نتایج بهتر بسیار لازم و ضروری است که پاسخ این سوالات را بدانیم.بسیاری از کشاورزان به دلیل انتخاب اشتباه در نوع گوگرد خود علی رغم هزینه های بالا اما نتایج مطلوبی را نداشته اند.پس …

تماس با ما