نمایش 1 نتیجه (ها)
تجربه باغداران در کنترل پسیل و آتشک گلابی با گوگرد مایع آلی

تجربه باغداران در کنترل پسیل و آتشک گلابی با گوگرد مایع آلی

کنترل پسیل و آتشک گلابی با سم جواب نداده؟یک راه حل خوب و کارساز و بی خطر برای کاهش این دو آفت خطرناک برای باغات را بیان خواهیم کرد.در برخی از مواقع باغاتی که درگیر پسیل و آتشک شده چاره به جز رها کردن درخت ندارند.استفاده از سموم نیز نمی تواند این آفت را کنترل …

تماس با ما