نمایش 1 نتیجه (ها)

خرید کود آهن آلی مایع (جدید)

خرید کود آهن آلی مایع چه تاثیری بر روند رشد خواهد داشت؟و اصولا خرید کود آهن چه موقع انجام می شود؟ آهن جزو عناصر مهم در فرایند رشد می باشد و مهمترین شاخصه کمبود آهن در برگ درختان می توان مشاهده کرد. از این در فرایند فتوسنتز تاثیر خواهد داشت البته کمبود آهن بر کیفیت …

تماس با ما