نمایش 1 نتیجه (ها)
قیمت هیومیک اسید ایرانی 16%

قیمت هیومیک اسید ایرانی ۱۶%

قیمت هیومیک اسید ایرانی که در داخل کشور تولید می شود به دو عامل بستگی دارد. اولا اینکه نوع سنگ معدنی که برای استخراج ماده خشک هیومیک مورد استفاده قرار گرفته چه نوع و چه میزان ماده آلی(نیتروژن،کربن) فعال دارد و دوم به میزان درصد ماده خشک موجود در محلول چقدر است.می دانیم که اسید …