نمایش 1 نتیجه (ها)
نحوه اصلاح خاک های شور و آهکی و رسی

نحوه اصلاح خاک های شور و آهکی و رسی

اصلاح خاک در کشاورزی مقدم بر کود دهی می باشد.این یک اصل مهم و اصلی در امر تغذیه است.شاید این مشکل برای شما نیز رخ داده باشد که علی رغم استفاده از انواع کودهای باردهی و تغذیه اما همچنان عملکرد باغات و مزراع ما قابل قبول نیست و یا حتی ممکن است بی تاثیر باشد …

تماس با ما