نمایش 1 نتیجه (ها)
5 عنصر اصلی در افزایش باردهی آفتابگردان و کاهش پوکی

 ۵ عنصر اصلی در افزایش باردهی آفتابگردان و کاهش پوکی

افزایش باردهی آفتابگردان به برخی از عناصر وابستگی بیشتر و حساس تری دارد. که ما باید از این عناصر حتما در برنامه غذایی خود استفاده کنیم. دانه های آفتابگردان معمولا به دو منظور کاشت می شود که یکی به عنوان تخمه آجیل و دیگری برای روغن آن است پس هدف از افزایش باردهی افزایش اندازه …

تماس با ما