نمایش 1 نتیجه (ها)
دلیل ترک خوردن انار و افزایش باردهی

۴ دلیل ترک خوردن انار و افزایش باردهی

ترک خوردن انار چه به صورت سطحی و چه به صورت عمقی باعث خسارت و کاهش قیمت خرید آن در بازار خواهد شد.ترک خوردن معمولا در انتهای دوره رشد و نزدیک مرحله برداشت بیشتر نمایان می شود.به غیر از موارد معدودی که ناشی از بیماری می تواند باشد بیشتر به دلیل عوامل محیطی و یا …

تماس با ما