نمایش 1 نتیجه (ها)
5 تاثیر گوگرد مایع آلی برای انگور

۵ تاثیر گوگرد مایع آلی برای انگور

 گوگرد مایع آلی برای انگور می تواند در ۳ بخش تاثیرات مهمی را ایفا نمایید.اگر بخواهیم این تاثیرات را دسته بندی کنیم سه بخش اساسی گیاه و خاک و آفات را شامل خواهد شد.ابتدا تقویت درخت و افزایش عملکرد آن که کمک به افزایش باردهی می کند،مراقبت از محصول در برابر برخی از آفات و …

تماس با ما