نمایش 2 نتیجه (ها)

۴ مزیت کود گوگرد مایع برای خیار

گوگرد مایع برای خیار منجر به افزایش باردهی،دفع آفات و افزایش کیفیت آن از نظر سایز،طمع و بوی آن خواهد شد. برخی از این تاثیرات به صورت مستقیم و برخی به صورت غیر مستقیم مربوط مصرف گوگرد مایع آلی می باشد.گوگرد مایع آلی متفاوت از گوگرد مایع معمولی و یا سوسپانسیون است. سه طیف از …

فروش بهترین کود باردهی خیار

فروش بهترین کود باردهی خیار

 کود باردهی خیار بهتر است ۲ علاوه بر ارزش غذایی دارای ۳ ویژگی ساختاری نیز داشته باشد اول آنکه دارای پایداری خوبی در داخل خاک داشته باشد.و دوم  آنکه بستر مناسب برای رشد بوته را ایجاد نماید.و به صورت تدریجی نیز آزاد شود و در طول دروه رشد در دسترس گیاه باشد.علاوه بر عناصر اصلی …

تماس با ما