نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید گوگرد مایع برای درخت به

خرید گوگرد مایع برای درخت به

گوگرد مایع برای درخت به هم به عنوان یک عنصر غذایی و هم به عنوان یک اصلاح کننده خاک و هم به عنوان یک دفع کننده طبیعی برای آفات مورد توجه قرار گرفته است.اگر درختان به شما باردهی خوبی ندارد حتما مصرف گوگرد مایع آلی را توصیه می کنیم برای اطلاع از تاثیرات آن می …

تماس با ما