نمایش 1 نتیجه (ها)
بهترین کود مایع گوگرد آلی برای نخود فرنگی

بهترین کود مایع گوگرد آلی برای نخود فرنگی

گوگرد آلی برای نخود فرنگی بهترین نوع گوگرد کشاورزی می باشد.اگر علی رغم استفاده از کودهای کشاورزی و تلاش و زحمت زیاد باز هم محصول خوبی برداشت نمی کنید و خاک شما حاصل خیزی خوبی ندارد راه حل مشکل شما استفاده از گوگرد آلی می باشد.با استفاده از گوگرد آلی با خیال راحت مطمن باشید …

تماس با ما