نمایش 1 نتیجه (ها)
گوگرد مایع برای گوجه فرنگی

گوگرد مایع برای گوجه فرنگی

گوگرد مایع برای گوجه فرنگی چه تاثیر دارد؟به صورت کلی گوگرد مایع آلی دارای سه ویژگی متفاوت و ۳ تاثیر کاربردی برای ما خواهد داشت.افزایش عملکرد و تقویت گیاه،افزایش جذب عناصر غذایی،و دفع کننده آفات و کنترل کننده بیماری های قارچی ۳ تاثیر آن می باشد.شاید این سوال نیز در ذهن شما باشد که آیا …

تماس با ما