نمایش 2 نتیجه (ها)
کدام کود را در آب استارت درختان استفاده کنیم؟

کدام کود را در آب استارت درختان استفاده کنیم؟

آب استارت درختان به عنوان اولین مرحله آب آبیاری است که معمولا چند روز قبلا از بیدار شدن درختان انجام می شود در اسفند ماه انجام می شود که هر چقدر این آب ارزش غذایی بالا تری داشته باشد به شما در افزایش باردهی امسال درختان و نیز در افزایش رخ سال بعد تاثیر ویژه …

اقدام که قبل گل دهی درختان باید انجام دهیم؟

۵ اقدام که قبل گل دهی درختان باید انجام دهیم؟

گل دهی درختان یکی از مراحل بسیار حساس برای کشاورزان می باشد.به طوری که با مشاهده افزایش گل دهی درختان نوید یک فصل کشاورزی خوب به ما داده خواهد شد.برای افزایش گل دهی درختان و حفظ آنها و کاهش ریزش قطعا نیاز است که ما اقداماتی را انجام دهیم.برخی از کشاورزان از اینکه درختان آنها …

تماس با ما