نمایش 2 نتیجه (ها)
از مصرف اسید هیومیک برای گندم غافل نشوید.

طریقه و زمان مصرف اسید هیومیک برای گندم

اسید هیومیک برای گندم بدون شک یکی از کودهای الزامی و تاثیر گذار می باشد که نیاز است همه کشاورزان از آن استفاده کنند.این تاثیرات برای گندم از زمان کاشت تا زمان برداشت را در بر می گیرد.یعنی از همان زمان اولیه مصرف هیومیک اسید برای دانه های گندم تغییرات شروع می شود.اسید هیومیک مایع …

گوگرد مایع برای گندم عامل افزایش تناژ در هکتار

گوگرد مایع برای گندم عامل افزایش تناژ در هکتار

گوگرد مایع برای گندم هم به عنوان یک ماده غذایی مهم در بحث (باردهی و رشد) و هم در به عنوان یک (اصلاح کننده خاک) و هم یک عامل (بازدارنده آفات) مطرح می باشد. یعنی می توان گفت تاثیرات گوگرد برای گندم ابعاد مختلفی را در بر خواهد گرفت. تحقیقات نشان داده که میزان (افزایش …

تماس با ما