نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید گوگرد مایع با کلسیم 5%

خرید گوگرد مایع با کلسیم ۵%

گوگرد مایع با کلسیم ۵ درصد علاوه بر تامین گوگرد مورد نیاز گیاه با همراه داشتن کلسیم افزایش جذب کلسیم را بهبود می بخشد.شاید بسیاری از کشاورزان  توجه خاصی به عنصر کلسیم نداشته باشند.کلسیم یکی از عناصر غذایی موثر در کاهش ریزش گل و میوه و افزایش سایز محصولات می باشد.این محلول حاوی عنصر گوگرد …

تماس با ما