نمایش 1 نتیجه (ها)
تاثیر خاص گوگرد مایع برای تنباکو

تاثیر خاص گوگرد مایع برای تنباکو

 گوگرد مایع برای تنباکو تاثیر ویژه و خاصی هم بر روی افزایش رشد و هم افزایش سطح و ضخامت برگ دارد.این به دلیل وجود مواد آلی و ریز مغذی های مفید برای رشد در ترکیب این محلول گوگردی می باشد.گوگرد مایع آلی به دلیل وجود نیتروژن آلی در محصولات علوفه ای مانند یونجه و تنباکو …

تماس با ما