نمایش 1 نتیجه (ها)
بهترین کود برای رشد سریع درخت مرکبات| کود آلی باردهی|پرسان

بهترین کود برای رشد سریع درخت مرکبات| کود آلی باردهی|پرسان

کود برای رشد سریع درخت مرکبات بهتر است که اولاٌ در خاک پایدار باشد و ماندگاری خوبی ذاشته باشند و به تدریج در دسترس گیاه قرار بگیرد و دوماٌ اینکه بهتر است متعادل باشد یعنی درصد عناصر غذایی با درصد های بالا نداشته باشد.زیرا درختان به کودهای متعادل بهتر واکنش نشان می دهند. همانند کودهای …

تماس با ما