نمایش 3 نتیجه (ها)
مهمترین علت رشد نکردن یونجه به همراه ارائه راهکار

مهمترین علت رشد نکردن یونجه به همراه ارائه راهکار

رشد نکردن یونجه می تواند علل مختلفی داشته باشد که مهمترین آنها را در اینجا با هم بررسی خواهیم کرد.قطعا یکی از عوامل عدم تغذیه مناسب و یا عدم جذب صحیح مواد غذایی توسط ریشه می باشد.چرا عناصر غذایی در خاک توسط یونجه شما دریافت نمی شود؟ این به میزان املاح خاک شما بستگی دارد.پس …

چه کودی برای افزایش تناژ یونجه مناسب است؟

چه کودی برای افزایش تناژ یونجه مناسب است؟

افزایش تناژ یونجه در صورتی امکان خواهد داشت که هم عناصر غذایی و هم  عناصر تقویت کننده خاک را با هم مصرف نمایید.در غیر این صورت با وجود مصرف کود هم نیز همچنان شما عملکرد خاصی در محصول خود نمی بینید.به صورت ساده شما هم باید مواد غذایی را در کنار مواد آلی مصرف نمایید. …

مزیت کود گوگرد مایع برای یونجه

مزیت کود گوگرد مایع برای یونجه

گوگرد مایع برای یونجه عامل افزایش رشد و افزایش تناژ یونجه خواهد شد. کمبود عنصر گوگرد باعث نازک شدن و دراز شدن ساقه های گیاه ومی شود و در صورت تداوم کمبود باعث تنک شدن مزرعه خواهد شد. گوگرد مایع آلی با عناصری که در اختیار دارد چند مزیت مانند (افزایش رشد و دفع آفات …

تماس با ما