نمایش 1 نتیجه (ها)
زمان و طریقه مصرف اسید هیومیک برای برنج|پرسان کود

زمان و طریقه مصرف اسید هیومیک برای برنج|پرسان کود

اسید هیومیک برای برنج نقش یک محرک بسیار قوی برای رشد و  ریشه زایی و نیز تقویت گیاه را بر عهده دارد.در واقع با تغییر در ساختار خاک و تحریک به جوانه زنی بذر و افزایش ریشه زایی بستر مناسبی را برای افزایش محصول ایجاد می کند.بیان این نکته بسیار لازم است که اسید هیومیک …

تماس با ما