نمایش 1 نتیجه (ها)
5 تاثیر مهم گوگرد مایع برای کلزا | پرسان کود

۵ تاثیر مهم گوگرد مایع برای کلزا | پرسان کود

گوگرد مایع برای کلزا به عنوان یک کود پایه محسوب می شود.و سومین عنصر مهم غذایی برای کلزا به شما می رود. البته نیاز گیاه کلزا به عناصر دیگری مانند پتاسیم،فسفر،کلسیم، و ریز مغذی ها مانند آهن،روی،مس،منگنز نیز می باشد.اما تحقیقات مشخص کرده است که نیاز کلزا به گوگرد بیشتر از این عناصر خواهد بود.اگر …

تماس با ما