نمایش 2 نتیجه (ها)
تاثیر اسید هیومیک مایع در کشاورزی

تاثیر اسید هیومیک مایع در کشاورزی

اسید هیومیک مایع دارای تاثیرات مفید و خوبی بروی محصولات می باشد. به طوری که مصرف آن در کشاورزی به عنوان یک کود چه به صورت مجزا و یا به صورت تجمعی با کودهای دیگر رو به افرایش می باشد. اسید هیومیک از خانواده اسید ها نمی باشد و ضرری برای زمین و محصول ندارد. …

خرید گوگرد مایع کشاورزی

خرید گوگرد نه تنها به عنوان چهارمین عنصر مهم و کلیدی در تغدیه گیاهان بلکه به خاطر مزیت های چندگانه ای که بر روی محصول در باردهی و بر اصلاح خاک از نظر تغییرات شیمیایی و بیولوژی و مراقبت از محصول و مبارزه با آفات دارد مورد توجه قرار گرفته است.حال سوال این است که …

تماس با ما