نمایش 1 نتیجه (ها)
چرا کود گوگرد مایع برای لوبیا مصرف کنیم؟

چرا کود گوگرد مایع برای لوبیا مصرف کنیم؟

گوگرد مایع برای لوبیا هم نقش اصلاح کنندگی خاک و هم به عنوان یک عنصر غذایی مفید و هم در بحث کنترل آفات و بیماری ها مورد توجه کشاورزان قرار دارد.این گوگرد مایع معدنی آلی هم در ۳ قسمت به شما کمک خواهد کرد و هم دارای ۳ گروه متفاوت از عناصر غذایی می باشد.اگر …

تماس با ما