نمایش 2 نتیجه (ها)
گلدهی صیفی جات کدام است؟

کود افزایش گلدهی صیفی جات کدام است؟

افزایش گلدهی صیفی جات که در نهایت به افزایش باردهی و میزان برداشت ما کمک می کند را در این مقاله برای شما بیان خواهیم کرد.البته همه ما میدانیم که تنها با افزایش گل و میوه نمیتوان گفت که کار تمام شده زیرا با افزایش گل بیشتر ما نیاز به تغذیه بهتر نیز خواهیم داشت …

خرید کود باردهی گوجه فرنگی

خرید کود باردهی گوجه فرنگی

 بهترین کود باردهی گوجه فرنگی کدام است؟ قطعا ما برای افزایش باردهی نیاز به مصرف عناصر اصلی مانند پتاسیم و فسفر و نیتروژن داریم که باید حتما استفاده کنیم اما به صورت کلی اولین قدم برای افزایش باردهی ما نیاز به افزایش گلدهی بوته و بالا بردن ضریب تبدیل گل به میوه داریم.پس برای این …

تماس با ما