نمایش 1 نتیجه (ها)
قویترین کود باردهی انگور(کمپوست آلی بایوجمی)

قویترین کود باردهی انگور(کمپوست آلی بایوجمی)

 کود باردهی انگور بایوجمی به درشت شدن دانه های انگور و افزایش تعداد دانه در خوشه ها می انجامد.به گونه ای که بازار پسندی خوبی را برای ما داشته باشد.با یک بررسی و سرچ توی اینترنت به این نتیجه خواهید رسید که شاید اولین کودی که باید استفاده کنید کودهای npk یا همان ماکرو و …

تماس با ما