نمایش 1 نتیجه (ها)
تاثیر گوگرد مایع آلی برای انار

تاثیر گوگرد مایع آلی برای انار

گوگرد مایع آلی برای انار باعث تاثیراتی از قبیل (افزایش باردهی) و همچنین از نظر (ماندگاری بالای انار) و هم در افزایش کیفیت محصول از لحاظ رنگ و هم در (دفع آفات)از محصول را در پی خواهد داشت. همه این تاثیرات را بدون هیچ گونه عوارضی برای خاک و گیاه و محصول در گوگرد مایع …

تماس با ما