نمایش 2 نتیجه (ها)
کود گوگرد مایع برای انگور

کود گوگرد مایع برای انگور

گوگرد مایع برای انگور از ۳ جهت برای ما اهمیت بسیار دارد.اولا به عنوان یک عنصر غذایی مهم برای تقویت گیاه و افزایش باردهی و اثرات جانبی مانند کمک به جذب عناصر دیگر و دوم اصلاح خاک و سوم دفع آفات و کنترل برخی از بیماری می باشد.این تاثیرات باعث شده که مصرف گوگرد مایع …

قویترین کود باردهی انگور(کمپوست آلی بایوجمی)

قویترین کود باردهی انگور(کمپوست آلی بایوجمی)

 کود باردهی انگور بایوجمی به درشت شدن دانه های انگور و افزایش تعداد دانه در خوشه ها می انجامد.به گونه ای که بازار پسندی خوبی را برای ما داشته باشد.با یک بررسی و سرچ توی اینترنت به این نتیجه خواهید رسید که شاید اولین کودی که باید استفاده کنید کودهای npk یا همان ماکرو و …

تماس با ما