نمایش 1 نتیجه (ها)
اهمیت گوگرد مایع برای بادام زمینی

اهمیت گوگرد مایع برای بادام زمینی

گوگرد مایع برای بادام زمینی نه تنها یک عنصر غذایی می باشد بلکه بر روی عملکرد گیاه و دفع آفات و همچنین باعث ایجاد تغییرات شیمیایی بر روی خاک خواهد شد.همان طور که قبلا نیز گفته شد گوگرد مناسب برای کشاورزی گوگرد معدنی می باشد.تجربه مصرف کنندگان نشان داده که اگر گوگرد مایع با عناصر …

تماس با ما