نمایش 3 نتیجه (ها)
خرید کود هیومیک برای سیب زمینی

خرید کود هیومیک برای سیب زمینی

هیومیک برای سیب زمینی را می توان جزو کودهای پر مصرف و ضروری تلقی کرد و اون هم به دلیل تاثیرات شگرف آن می باشد تاثیراتی نه تنها بر روی خود غده ها و رشد گیاه دارد بلکه بر روی افزایش محصول نیز تاثیر گذار خواهد بودتحقیقات نشان می دهد که مشکل اصلی در عدم …

خرید کود افزایش باردهی سیب زمینی

خرید کود افزایش باردهی سیب زمینی

برای افزایش باردهی سیب زمینی چه کودی پیشنهاد می دهید؟یا چه برنامه غذایی را داشته باشیم؟تحقیقات نشان داده که حتی با وجود مصرف کودها و عناصر غذایی نیز باز هم ممکن است شاهد افزایش تناژ برداشت نباشیم و میزان فروش محصول ما در برابر هزینه ای که کردیم دستمزد چندانی نداشته باشد و این طور …

اهمیت کود گوگرد مایع برای سیب زمینی

اهمیت کود گوگرد مایع برای سیب زمینی

گوگرد مایع برای سیب زمینی در درجه اول یک عنصر غذایی پر اهمیت می باشد.تحقیقات نشان داده که استفاده از گوگرد مایع آلی برای کشاورزی در کنار دیگر عناصر موجب افزایش عملکرد خاک و عناصر دیگر خواهد شد.زیرا گوگرد آلی دارای سه ترکیب متفاوت از عناصر است. و به تنهایی در سه بخش مهم یعنی …

تماس با ما