نمایش 1 نتیجه (ها)
معرفی بهترین کود برای سیر و پیاز

معرفی بهترین کود برای سیر و پیاز

کود برای سیر و پیاز در هر مرحله از رشد متفاوت می باشد.یعنی در ابتدای زمان کاشت یک نوع کود توصیه می شود و در زمان تشکیل پیاز کود متفاوتی باید استفاده کنیم.پس می توان گفت که در هر مرحله باید کود مختص به خود را مصرف کنیم.منظور ما از بیان این موضوع این است …

تماس با ما