نمایش 1 نتیجه (ها)
4 مزیت گوگرد مایع آلی سه کاره و در آب استارت

۴ مزیت گوگرد مایع آلی سه کاره و در آب استارت

 گوگرد مایع آلی سه کاره در آب استارت باعث افزایش احتمال جذب عناصر غذایی و تقویت درختان و افزایش بهبود فعالیت صحیح آنها خواهد شد.و این دقیقا همان چیزی است که در زمان بیدار شدن درختان به آن نیاز دارند. در واقع یکی از بهترین زمانهای کود دهی و تغذیه همین زمان می باشد.زیرا درخت …

تماس با ما