نمایش 1 نتیجه (ها)
بهترین زمان مصرف کلسیم برای درختان

بهترین زمان مصرف کلسیم برای درختان

 زمان مصرف کلسیم اگر به درستی انتخاب شود می تواند موجب افزایش کیفیت محصول،کاهش ریزش میوه،گل و برگ و نیز درشت شدن محصول شود.اما در خصوص مصرف کلسیم دو نکته بسیار مهم وجود دارد ابتدا آنکه ما برای جذب کلسیم توسط ریشه با محدودیت زمانی مواجه هستیم یعنی هر زمان قابلیت جذب ندارد. و دوم …

تماس با ما