نمایش 2 نتیجه (ها)

۳ کود آلی پر مصرف در کشاورزی

کود آلی به خاطر ماده آلی که در کنار عناصر غذایی قرار دارد هم باعث افزایش عملکرد چند برابر آن خواهد شد و هم به تنهایی عامل اصلاح و تقویت خاک می باشد.کودهای آلی مانند هیومیک اسید و کود آلی بایوجمی و گوگرد آلی نه تنها به عنوان یک کود برای افزایش باردهی و تقویت …

مرجع فروش بهترین کود ارگانیک

مرجع فروش بهترین کود ارگانیک

بهترین کود ارگانیک را چطور بشناسیم؟ آیا تمام کودهای که به نام کود ارگانیک در بازار هستند واقعا ارگانیک هستند؟بسیاری از کشاورزان عزیز با مصرف کودهای شیمیایی به مرور باعث آلودگی خاک و آب و درختان خود می شوند که این پس مدتی به مرگ تدریجی درخت منجرخواهد شد.مهمترین ویژگی کودهای ارگانیک داشتن مواد آلی …

تماس با ما