نمایش 2 نتیجه (ها)
بهترین کود باردهی مرکبات

بهترین کود باردهی مرکبات

بهترین کود باردهی مرکبات کودی می باشد که بتواند درختان را نیز تقویت نمایید یعنی فقط صرفا افزایش محصول برای ما ملاک نیست مهم به ثمر رساندن و نگه داری محصول با کیفیت تا زمان برداشت می باشد.زیرا با بررسی های انجام شده دریافتیم که در بسیاری از باغات مرکبات درختان ما باردهی خوبی دارند …

بهترین کود باردهی انار

بهترین کود باردهی انار

بهترین کود باردهی انار چه کودی می باشد؟ برای اینکه یک انار آب دار و شیرین داشته باشیم نیاز است که عناصر که برای انار کاربردی تر هستند را مصرف نماییم. بیشتر میوه انار را آب تشکیل می دهد. و تامین نمودن رطوبت در خاک بسیار می تواند در کیفیت میوه ما تاثیر گذار باشد. …

تماس با ما