نمایش 1 نتیجه (ها)
عنصر کلیدی در افزایش باردهی درخت گلابی

عنصر کلیدی در افزایش باردهی درخت گلابی

برای افزایش باردهی درخت گلابی چه عنصری باید استفاده کنیم؟در کنار تمام عناصر غذایی و انواع کودهای که برای افزایش باردهی درخت گلابی مورد مصرف قرار می گیرد برخی از عناصر هستند که تاثیرات ویژه و نقش کلیدی تر به نسبت دیگر عناصر برای ما دارند.که استفاده آنها  فقط مختص به خود همان عنصر نمی …

تماس با ما