نمایش 1 نتیجه (ها)
کدام کود برای پاییز مناسب تر است؟

کدام کود برای پاییز مناسب تر است؟

کود برای پاییز می تواند ترکیبی از کود گاوی و مرغی و عناصر غذایی مانند فسفر و پتاسیم و آهن و ریز مغذی ها باشد.البته اینکه فرم این عناصر و نوع کود گاوی به چه صورت باشد موضوع بسیار مهمی می باشد.در خصوص کودهای دامی بسیار شنیده می شود که باید پوسیده شده باشد؟اما در …

تماس با ما