نمایش 1 نتیجه (ها)
بهترین کود باردهی مرکبات

بهترین کود باردهی مرکبات

بهترین کود باردهی مرکبات کودی می باشد که بتواند درختان را نیز تقویت نمایید یعنی فقط صرفا افزایش محصول برای ما ملاک نیست مهم به ثمر رساندن و نگه داری محصول با کیفیت تا زمان برداشت می باشد.زیرا با بررسی های انجام شده دریافتیم که در بسیاری از باغات مرکبات درختان ما باردهی خوبی دارند …

تماس با ما