نمایش 1 نتیجه (ها)

فروش کود گوگرد مایع برای انجیر

گوگرد مایع برای انجیر می تواند هم عامل افزایش بار دهی شود و هم اینکه برای پیش گیری از آفات و دفع آنها به شما کمک بسیاری خواهد کرد.گوگرد مایع آلی ارگانیک تنها یک محلول گوگردی نمی باشد. این محصول علاوه بر گوگرد ارگانیک دارای مواد آلی نیتروژن، کربن، هیدروژن، و فسفر، و ریز مغذی …

تماس با ما