نمایش 1 نتیجه (ها)
افزایش باردهی زرد آلو با کود گوگرد مایع آلی

افزایش باردهی زرد آلو با کود گوگرد مایع آلی

افزایش باردهی زرد آلو با گوگرد مایع آلی فقط یکی از تاثیرات گوگرد مایع آلی می باشد. همیشه باردهی محصولات در کنار مراقبت و داشتن یک خاک حاصل خیز می باشد. تا زمانی که شما دفاع آفات و اصلاح ساختار خاک را انجام ندهید نمی توان گفت که محصول پر خوبی را برداشت خواهید کرد. …

تماس با ما