نمایش 2 نتیجه (ها)
8 مزیت کاربردی گوگرد آلی برای سیر

۸ مزیت کاربردی گوگرد آلی برای سیر

گوگرد آلی برای سیر به دلیل تاثیرات چند گانه بسیار مصرف آن در بین کشاورزان بسیار رواج دارد.این محصول که یک کود گوگردی محسوب می شود هم در افزایش باردهی و هم در اصلاح و حاصل خیزی خاک و هم در دفع آفات به شما کمک خواهد کرد.ویژگی متمایز این گوگرد به نسبت گوگردهای دیگر …

تاثیر کود گوگرد ارگانیک بر سیر(خاص)

تاثیر کود گوگرد ارگانیک بر سیر

تاثیر کود گوگرد ارگانیک بر سیر و بر همه محصولات بر کسی پوشیده نیست. این عنصر جزو عناصر اصلی برای ادامه حیات موجودات زنده و گیاهان می باشد. لازم به توضیح است که گوگرد مایع ارگانیک با گوگرد مایع شیمیایی کاملا متفاوت می باشد. زیرا در پایه مواد اولیه و میزان درصد کاملا تفاوت دارند …

تماس با ما