نمایش 1 نتیجه (ها)
ترکیبات،مقدار و نحوه مصرف فروت ست

ترکیبات،مقدار و نحوه مصرف فروت ست

مصرف فروت ست با نزدیک شدن بهار در اواخر زمستان شاید اولین کودی یا محلولی می باشد که به ذهن باغداران می رسد.که برای افزایش گرده افشانی و تلقیح گل(بار ور کردن) کاربرد دارد.قطعا گرده افشانی گل ها و بار ورد کردن صحیح آنها احتمال تبدیل شدن گل به میوه را افزایش خواهد داد که …

تماس با ما