نمایش 1 نتیجه (ها)
دلیل ترک خوردن پوست میوه و راه مقابله با آن

دلیل ترک خوردن پوست میوه و راه مقابله با آن

ترک خوردن پوست میوه یکی از اختلاتی است که به طور گسترده کیفیت و کمیت میوه را محدود می کند.و با وجود همه زحمات و تلاش های که انجام داده ایم ترک خوردن پوست میوه می تواند ارزش میوه ها را کاهش دهد و بازار پسندی خوبی نداشته باشد.عواملی مانند شرایط محیطی (دما و نور) …

تماس با ما